logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/09

Chelsea
1
v
0
Newcastle
Man City
3
v
1
Oxford
Shrewsbury
0
v
0
Blackpool
Burnley
0
v
3
Rhyl
Wigan
0
v
2
Bolton
West Ham
1
v
2
Morecambe
Oldham
4
v
0
Man Utd
N. Forest
0
v
1
Liverpool
k

 

01/09

Group A
Rhyl
3
v
1
Oxford
Newcastle
0
v
0
Blackpool
Morecambe
2
v
1
Chelsea
Burnley
0
v
3
Man City
Group B
Bolton
2
v
0
Shrewsbury
Wigan
0
v
1
Liverpool
Nott Forest
0
v
0
Man Utd
West Ham
1
v
4
Oldham
         
Cup Round 1

 

15/09

Newcastle
1
v
1
Man City
Chelsea
0
v
1
Shrewsbury
Oxford
0
v
0
Burnley
Blackpool
0
v
0
Wigan
Rhyl
4
v
3
West Ham
Bolton
0
v
4
Oldham
Morcambe
0
v
1
N.Forest
Man Utd
1
v
2
Liverpool
k

 

15/09

Group A
Blackpool
0
v
0
Chelsea
Newcastle
1
v
0
Burnley
Morecambe
0
v
0
Oxford
Man City
1
v
4
Rhyl
Group B
Wigan
0
v
1
N. Forest
West Ham
3
v
0
Bolton
Oldham
4
v
0
Liverpool
Man U
1
v
1
Shrewsbury
         
Cup Round 2

 

22/09

Shrewsbury
0
v
0
Newcastle
Burnley
0
v
0
Man City
Wigan
0
v
0
Chelsea
West Ham
0
v
0
Oxford
N.Forest
0
v
0
Rhyl
Oldham
0
v
0
Blackpool
Liverpool
0
v
0
Bolton
Man Utd
0
v
0
Morecambe
n

 

29/09

Newcastle
0
v
0
Burnley
Shrewsbury
0
v
0
Wigan
Man City
0
v
0
West Ham
Chelsea
0
v
0
Oldham
Oxford
0
v
0
N. Forest
Blackpool
0
v
0
Liverpool
Rhyl
0
v
0
Man Utd
Bolton
0
v
0
Morecambe
n

 

29/09

Group A
Burnley
0
v
0
Blackpool
Oxford
0
v
0
Chelsea
Rhyl
0
v
0
Newcastle
Man City
0
v
0
Morecambe
Group B
Bolton
0
v
0
Wigan
Liverpool
0
v
0
N. Forest
Shrewsbury
0
v
0
West Ham
Man U
0
v
0
Oldham
         
Cup Round 3