logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/09

Arsenal
0
v
2
Rhyl
Newcastle
0
v
5
Blackpool
Oldham
1
v
2
Burnley
N.Forest
1
v
0
Man City
Wigan
0
v
2
Morecambe
Salford
0
v
0
West Ham
Oxford
2
v
3
Liverpool
Chelsea
1
v
1
Man Utd
Bolton
4
v
0
Abergavenny
k

 

16/09

Blackpool
3
v
1
Arsenal
Rhyl
1
v
3
Burnley
Man City
0
v
2
Newcastle
Morecambe
1
v
3
Oldham
West Ham
0
v
1
N.Forest
Wigan
0
v
0
Liverpool
Bolton
4
v
0
Chelsea
Man Utd
2
v
0
Salford
Abergavenny
0
v
1
Oxford
k

 

16/09

Group A
Oxford
1
v
0
Abergavenny
Wigan
0
v
2
Newcastle
Arsenal
1
v
0
West Ham
Group B
Salford
0
v
4
Bolton
Rhyl
1
v
0
Man City
Chelsea
0
v
3
Burnley
Group C
Morecambe
1
v
0
Liverpool
N.Forest
1
v
3
Oldham
Blackpool
3
v
2
Man Utd
         
Cup Round 2

 

23/09

Arsenal
3
v
3
Burnley
Blackpool
0
v
0
Man City
Morecambe
3
v
1
Rhyl
Newcastle
0
v
2
West Ham
Oldham
3
v
3
Liverpool
N.Forest
2
v
4
Man Utd
Wigan
2
v
0
Abergavenny
Salford
4
v
1
Bolton
Chelsea
4
v
4
Oxford
n

 

30/09

Man City
1
v
1
Arsenal
Morecambe
1
v
0
Burnley
Blackpool
2
v
3
West Ham
Liverpool
2
v
3
Rhyl
Man Utd
1
v
1
Newcastle
Abergavenny
0
v
0
Oldham
Bolton
2
v
3
N.Forest
Chelsea
0
v
2
Wigan
Oxford
5
v
1
Salford
n

 

30/09

Group A
Abergavenny
0
v
2
Wigan
Oxford
5
v
1
Arsenal
Newcastle
1
v
3
West Ham
Group B
Bolton
2
v
3
Rhyl
Salford
1
v
0
Chelsea
Man City
1
v
0
Burnley
Group C
Liverpool
2
v
3
N.Forest
Morecambe
1
v
2
Blackpool
Oldham
0
v
1
Man Utd
         
Cup Round 3