o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/10

Morecambe
2
v
1
Arsenal
Man City
3
v
1
West Ham
Burnley
1
v
1
Liverpool
Blackpool
0
v
0
Man Utd
Rhyl
0
v
3
Abergavenny
Newcastle
4
v
0
Bolton
Oldham
0
v
0
Chelsea
N.Forest
0
v
2
Oxford
Wigan
2
v
0
Salford
l

 

 

21/10

West Ham
0
v
1
Arsenal
Liverpool
5
v
0
Morecambe
Man Utd
3
v
3
Man City
Abergavenny
0
v
3
Burnley
Bolton
0
v
0
Blackpool
Chelsea
2
v
2
Rhyl
Oxford
3
v
1
Newcastle
Salford
1
v
1
Oldham
Wigan
0
v
3
N.Forest
m

 

21/10

Group A
Arsenal
1
v
0
Abergavenny
West Ham
0
v
0
Wigan
Newcastle
1
v
3
Oxford
Group B
Chelsea
2
v
0
Bolton
Burnley
3
v
2
Rhyl
Man City
3
v
1
Salford
Group C
Blackpool
0
v
5
Liverpool
Man Utd
3
v
3
N.Forest
Oldham
1
v
0
Morecambe
         
Cup Round 4

 

28/10

Arsenal
0
v
0
Liverpool
West Ham
0
v
0
Man Utd
Morecambe
0
v
0
Abergavenny
Man City
0
v
0
Bolton
Burnley
0
v
0
Chelsea
Blackpool
0
v
0
Oxford
Rhyl
0
v
0
Salford
Newcastle
0
v
0
Wigan
Oldham
0
v
0
N.Forest
m