o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/11

Arsenal
0
v
0
Man Utd
West Ham
0
v
0
Bolton
Liverpool
0
v
0
Abergavenny
Chelsea
0
v
0
Morecambe
Oxford
0
v
0
Man City
Salford
0
v
0
Burnley
Wigan
0
v
0
Blackpool
N.Forest
0
v
0
Rhyl
Oldham
0
v
0
Newcastle
m

 

04/11

Group A
Abergavenny
0
v
0
West Ham
Arsenal
0
v
0
Newcastle
Wigan
0
v
0
Oxford
Group B
Bolton
0
v
0
Burnley
Chelsea
0
v
0
Man City
Rhy;
0
v
0
Salford
Group C
Liverpool
0
v
0
Man Utd
Blackpool
0
v
0
Oldham
N.Forest
0
v
0
Morecambe
         
Cup Round 5

 

18/11

Arsenal
1
v
1
Abergavenny
Bolton
2
v
5
Man Utd
Liverpool
1
v
4
Chelsea
West Ham
2
v
1
Oxford
Morecambe
0
v
2
Salford
Man City
0
v
0
Wigan
Burnley
6
v
1
N.Forest
Newcastle
3
v
2
Rhyl
Oldham
0
v
1
Blackpool
m

 

18/11

Group 1
Blackpool
1
v
1
N.Forest
Arsenal
1
v
3
Newcastle
Liverpool
1
v
2
Rhyl
Group 2
Oxford
1
v
4
Chelsea
Wigan
5
v
6
Burnley
Man Utd
5
v
0
Man City
 
Cup Round 6

 

25/11

Arsenal
4
v
0
Bolton
Oxford
0
v
3
Man Utd
Chelsea
1
v
1
Abergavenny
Salford
0
v
2
Liverpool
Wigan
3
v
6
West Ham
N.Forest
4
v
0
Morecambe
Oldham
0
v
4
Man City
Newcastle
0
v
2
Burnley
Rhyl
1
v
0
Blackpool
n