o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/11

Newcastle
0
v
0
N. Forest
Oldham
0
v
0
Liverpool
West Ham
0
v
0
Man Utd
Wigan
0
v
0
Morecambe
Burnley
0
v
0
Bolton
Shrewsbury
0
v
0
Rhyl
Man City
0
v
0
Blackpool
Chelsea
0
v
0
Oxford
m

 

03/11

Group A
Rhyl
0
v
0
Blackpool
Man City
0
v
0
Oxford
Morecambe
0
v
0
Burnley
Newcastle
0
v
0
Chelsea
Group B
Wigan
0
v
0
Man Utd
Shrewsbury
0
v
0
Oldham
Liverpool
0
v
0
West Ham
Bolton
0
v
0
N. Forest
         
Cup Round 5

 

10/11

Liverpool
0
v
0
Newcastle
N. Forest
0
v
0
Man Utd
Morecambe
0
v
0
Oldham
West Ham
0
v
0
Bolton
Rhyl
0
v
0
Wigan
Burnley
0
v
0
Blackpool
Oxford
0
v
0
Shrewsbury
Chelsea
0
v
0
Man City
m

 

24/11

Newcastle
0
v
0
Man Utd
Liverpool
0
v
0
Morecambe
N.Forest
0
v
0
Bolton
Oldham
0
v
0
Rhyl
Blackpool
0
v
0
West Ham
Wigan
0
v
0
Oxford
Chelsea
0
v
0
Burnley
Shrewsbury
0
v
0
Man City
n

 

24/11

Group A
Blackpool
0
v
0
Man City
Rhyl
0
v
0
Morecambe
Oxford
0
v
0
Newcastle
Burnley
0
v
0
Chelsea
Group B
Oldham
0
v
0
Wigan
West Ham
0
v
0
Man Utd
N. Forest
0
v
0
Shrewsbury
Bolton
0
v
0
Liverpool
         
Cup Round 6