o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SCOTTISH FIXTURES Wk21

01/01

Newcastle
0
v
0
Arsenal
Oldham
0
v
0
Rhyl
Burnley
0
v
0
Wigan
Blackpool
0
v
0
N.Forest
Morecambe
0
v
0
Oxford
Man City
0
v
0
Salford
Abergavenny
0
v
0
Man Utd
Liverpool
0
v
0
Bolton
West Ham
0
v
0
Chelsea
k

NO SCOTTISH FIXTURES Wk22/CUP 10

06/01

Rhyl
1
v
0
Arsenal
Newcastle
0
v
0
Blackpool
Burnley
0
v
0
Oldham
Man City
0
v
0
N.Forest
Morecambe
0
v
2
Wigan
West Ham
0
v
2
Salford
Man Utd
2
v
0
Chelsea
Liverpool
1
v
2
Oxford
Bolton
0
v
0
Abergavenny
j

 

06/01

Group 1
Blackpool
0
v
0
Newcastle
Arsenal
0
v
1
Rhyl
Liverpool
1
v
0
N.Forest
Group 2
Oxford
2
v
0
Burnley
Chelsea
0
v
2
Man Utd
Wigan
2
v
0
Man City
Cup Round 10

 

NO SCOTTISH FIXTURES Wk23

13/01

Blackpool
0
v
1
Arsenal
Newcastle
2
v
2
Man City
Rhyl
0
v
4
Burnley
Oldham
0
v
0
Morecambe
N.Forest
1
v
1
West Ham
Wigan
2
v
0
Liverpool
Chelsea
0
v
0
Bolton
Salford
0
v
3
Man Utd
Oxford
0
v
0
Abergavenny
n

 

20/01

Burnley
2
v
2
Arsenal
Man City
1
v
3
Blackpool
Rhyl
0
v
0
Morecambe
Liverpool
0
v
0
Oldham
Man Utd
1
v
0
N.Forest
West Ham
1
v
1
Newcastle
Abergavenny
0
v
2
Wigan
Bolton
2
v
0
Salford
Chelsea
3
v
3
Oxford
l

 

 

27/01

Man City
0
v
0
Arsenal
Burnley
0
v
0
Morecambe
Rhyl
2
v
2
Liverpool
Blackpool
0
v
2
West Ham
Newcastle
3
v
3
Man Utd
Oldham
0
v
2
Abergavenny
N.Forest
0
v
0
Bolton
Wigan
4
v
0
Chelsea
Salford
0
v
0
Oxford
m

 

27/01

Man Utd
3
v
3
Newcastle
Wigan
4
v
2
Rhyl
Cup Semi