o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/02

Morecambe
3
v
1
Arsenal
West Ham
3
v
0
Man City
Burnley
1
v
2
Liverpool
Blackpool
0
v
0
Man Utd
Abergavenny
0
v
0
Rhyl
Bolton
0
v
0
Newcastle
Chelsea
0
v
1
Oldham
Oxford
3
v
0
N.Forest
Salford
0
v
0
Wigan
m

NO SCOTTISH FIXTURES Wk27

10/02

West Ham
0
v
2
Arsenal
Morecambe
0
v
1
Liverpool
Man City
0
v
3
Man Utd
Burnley
0
v
0
Abergavenny
Blackpool
1
v
0
Bolton
Rhyl
5
v
0
Chelsea
Newcastle
6
v
1
Oxford
Oldham
4
v
0
Salford
N.Forest
0
v
1
Wigan
m

 

17/02

Liverpool
0
v
1
Arsenal
Man Utd
4
v
0
West Ham
Abergavenny
0
v
0
Morecambe
Bolton
0
v
0
Man City
Chelsea
1
v
3
Burnley
Oxford
2
v
0
Blackpool
Salford
0
v
0
Rhyl
Wigan
3
v
3
Newcastle
N.Forest
4
v
0
Oldham
m

 

17/02

Winner 1
0
v
0
Winner 2
Cup Final

 

 

24/02

Man Utd
0
v
0
Arsenal
Liverpool
0
v
0
Abergavenny
West Ham
0
v
0
Bolton
Morecambe
1
v
1
Chelsea
Man City
1
v
2
Oxford
Burnley
2
v
1
Salford
Blackpool
0
v
1
Wigan
Rhyl
2
v
1
N.Forest
Newcastle
1
v
3
Oldham
m