o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/02

West Ham
0
v
0
Newcastle
Oldham
0
v
0
Wigan
Man City
0
v
0
Man Utd
Blackpool
0
v
0
Rhyl
Bolton
0
v
0
Oxford
Chelsea
0
v
0
Morecambe
Liverpool
0
v
0
Shrewsbury
Rhyl
0
v
0
Blackpool
m

NO SCOTTISH FIXTURES Wk25

09/02

West Ham
0
v
0
N. Forest
Morecambe
0
v
0
Shrewsbury
Newcastle
0
v
0
Oldham
Burnley
0
v
0
Man Utd
Wigan
0
v
0
Liverpool
Rhyl
0
v
0
Chelsea
Blackpool
0
v
0
Oxford
Man City
0
v
0
Bolton
m

 

16/02

Man Utd
0
v
0
West Ham
Wigan
0
v
0
Morecambe
Bolton
0
v
0
Burnley
Chelsea
0
v
0
Oxford
Man City
0
v
0
Blackpool
Shrewsbury
0
v
0
Rhyl
N.Forest
0
v
0
Newcastle
Liverpool
0
v
0
Oldham
m

 

16/02

Winner 1
0
v
0
Winner 3
Winner 2
0
v
0
Winner 4

Cup

Semi Final

 

 

23/02

Liverpool
0
v
0
Newcastle
West Ham
0
v
0
Bolton
Man City
0
v
0
Chelsea
Shrewsbury
0
v
0
Oxford
Burnley
0
v
0
Blackpool
Rhyl
0
v
0
Wigan
Man Utd
0
v
0
N.Forest
Morecambe
0
v
0
Oldham
m