o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/12

Arsenal
3
v
1
Chelsea
Bolton
0
v
4
Oxford
Abergavenny
1
v
0
Salford
Man Utd
2
v
3
Wigan
Liverpool
0
v
1
N.Forest
West Ham
2
v
1
Oldham
Morecambe
0
v
2
Newcastle
Man City
3
v
6
Rhyl
Burnley
4
v
2
Blackpool
n

 

02/12

Group 1
Blackpool
2
v
6
Rhyl
Arsenal
3
v
0
Liverpool
Newcastle
2
v
0
N.Forest
Group 2
Oxford
4
v
3
Man City
Wigan
3
v
2
Man Utd
Burnley
4
v
1
Chelsea
Cup Round 7

 

09/12

Arsenal
0
v
0
Oxford
Chelsea
0
v
0
Salford
Wigan
0
v
2
Bolton
N.Forest
0
v
0
Abergavenny
Newcastle
0
v
0
Liverpool
Man Utd
3
v
0
Oldham
Rhyl
0
v
2
West Ham
Burnley
1
v
1
Man City
Blackpool
4
v
0
Morecambe
n

 

16/12

Arsenal
1
v
0
Salford
N.Forest
1
v
3
Chelsea
Oxford
0
v
3
Wigan
Abergavenny
0
v
1
Newcastle
Bolton
1
v
1
Oldham
Man Utd
2
v
3
Rhyl
Liverpool
0
v
0
Blackpool
Morecambe
0
v
0
Man City
West Ham
1
v
0
Burnley
b

 

16/12

Group 1
Blackpool
0
v
0
Liverpool
Arsenal
1
v
1
N.Forest
Newcastle
1
v
3
Rhyl
Group 2
Oxford
0
v
2
Man Utd
Wigan
3
v
3
Chelsea
Burnley
0
v
0
Man City
Cup Round 8

 

23/12

Arsenal
4
v
5
Wigan
N.Forest
1
v
0
Salford
Oxford
0
v
2
Oldham
Chelsea
3
v
1
Newcastle
Bolton
0
v
3
Rhyl
Man Utd
3
v
1
Burnley
Abergavenny
3
v
2
Blackpool
Liverpool
0
v
0
Man City
West Ham
2
v
0
Morecambe
n

 

27/12

Arsenal
0
v
0
N.Forest
Newcastle
0
v
0
Salford
Wigan
3
v
0
Oldham
Oxford
0
v
3
Rhyl
Chelsea
1
v
1
Blackpool
Bolton
1
v
3
Burnley
Abergavenny
3
v
3
Man City
Man Utd
7
v
0
Morecambe
West Ham
3
v
3
Liverpool
k

 

27/12

Group 1
Blackpool
1
v
0
Arsenal
Rhyl
3
v
0
N.Forest
Newcastle
0
v
3
Liverpool
Group 2
Oxford
0
v
3
Wigan
Man City
3
v
1
Chelsea
Burnley
3
v
7
Man Utd
Cup Round 9

 

30/12

Oldham
1
v
1
Arsenal
Newcastle
2
v
0
N.Forest
Rhyl
2
v
4
Wigan
Blackpool
0
v
0
Salford
Burnley
3
v
0
Oxford
Man City
2
v
1
Chelsea
Morecambe
0
v
1
Bolton
Liverpool
0
v
0
Man Utd
West Ham
1
v
1
Abergavenny
j