o

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12

Morecambe
0
v
0
Newcastle
Bolton
0
v
0
Man Utd
Rhyl
0
v
0
Liverpool
Blackpool
0
v
0
N. Forest
Oxford
0
v
0
Oldham
Chelsea
0
v
0
West Ham
Man City
0
v
0
Wigan
Burnley
0
v
0
Shrewsbury
n

 

09/12

Newcastle
0
v
0
Bolton
Morecambe
0
v
0
Rhyl
Man Utd
0
v
0
Blackpool
Oxford
0
v
0
Liverpool
N. Forest
0
v
0
Chelsea
Oldham
0
v
0
Man City
West Ham
0
v
0
Shrewsbury
Wigan
0
v
0
Burnley
n

 

08/12

Group A
Morecambe
0
v
0
Blackpool
Newcastle
0
v
0
Man City
Chelsea
0
v
0
Rhyl
Burnley
0
v
0
Oxford
Group B
Wigan
0
v
0
West Ham
Oldham
0
v
0
N. Forest
Man Utd
0
v
0
Bolton
Shrewsbury
0
v
0
Liverpool
Cup Round 7

 

15/12

Rhyl
0
v
0
Newcastle
Blackpool
0
v
0
Bolton
Oxford
0
v
0
Morecambe
Chelsea
0
v
0
Man Utd
Man City
0
v
0
Liverpool
Shrewsbury
0
v
0
N.Forest
Burnley
0
v
0
Oldham
West Ham
0
v
0
Wigan
b

 

22/12

Newcastle
0
v
0
Blackpool
Oxford
0
v
0
Rhyl
Chelsea
0
v
0
Bolton
Morecambe
0
v
0
Man City
Man Utd
0
v
0
Shrewsbury

N. Forest

0
v
0
Wigan
Liverpool
0
v
0
Burnley
West Ham
0
v
0
Oldham
n

 

26/12

Newcastle
0
v
0
Oxford
Man City
0
v
0
Rhyl
Chelsea
0
v
0
Blackpool
Bolton
0
v
0
Shrewsbury
Burnley
0
v
0
Morecambe
Man Utd
0
v
0
Wigan
West Ham
0
v
0
Liverpool
Oldham
0
v
0
N. Forest
k

 

 

29/12

Newcastle
0
v
0
Chelsea
Oxford
0
v
0
Man City
Blackpool
0
v
0
Shrewsbury
Burnley
0
v
0
Rhyl
Bolton
0
v
0
Wigan
Morecambe
0
v
0
West Ham
Oldham
0
v
0
Man Utd
Liverpool
0
v
0
N. Forest
j