logo

 

 

 

 

 

 

 

 

12/08

Arsenal
1
v
0
Wigan
N.Forest
1
v
2
Salford
Oxford
0
v
3
Oldham
Chelsea
0
v
2
Newcastle
Bolton
0
v
4
Rhyl
Man Utd
1
v
1
Burnley
Abergavenny
1
v
0
Blackpool
Liverpool
0
v
0
Man City
West Ham
2
v
0
Morecambe
game1

 

12/08

N.Forest
1
v
1
Arsenal
Oldham
3
v
0
Wigan
Newcastle
2
v
2
Salford
Rhyl
3
v
0
Oxford
Blackpool
0
v
0
Chelsea
Burnley
2
v
0
Bolton
Man City
0
v
1
Abergavenny
Morecambe
0
v
2
Man Utd
West Ham
1
v
0
Liverpool
h

 

19/08

Arsenal
1
v
3
Oldham
N.Forest
4
v
2
Newcastle
Wigan
0
v
0
Rhyl
Salford
1
v
0
Blackpool
Oxford
1
v
2
Burnley
Chelsea
3
v
0
Man City
Bolton
0
v
1
Morecambe
Abergavenny
1
v
0
West Ham
Man Utd
1
v
0
Liverpool
a

 

26/08

Group A
Abergavenny
0
v
5
Newcastle
Oxford
1
v
0
West Ham
Arsenal
2
v
3
Wigan
Group B
Bolton
0
v
0
Man City
Salford
3
v
1
Burnley
Chelsea
0
v
1
Rhyl
Group C
Liverpool
2
v
1
Oldham
Morecambe
0
v
4
Man Utd
Blackpool
0
v
1
N.Forest
         
Cup Round 1

 

26/08

Newcastle
5
v
2
Arsenal
Rhyl
1
v
1
Oldham
Blackpool
0
v
1
N.Forest
Burnley
1
v
3
Wigan
Man City
0
v
3
Salford
Morecambe
0
v
1
Oxford
West Ham
0
v
0
Chelsea
Liverpool
2
v
0
Bolton
Abergavenny
0
v
4
Man Utd
c